Lærdal båteigarlag arbeider for å fremje interessa for bruk av fritidsbåt, og me ser på hamna vår som ein viktig ressurs i kommunen.  Me har som mål å ta vare på dei verdiane laget disponerer, og vedlikehalde og vidareutvikle hamneanlegget på ein framtidsretta måte.   

 

Skal du melde deg inn i laget?  Du finn innmeldingskjema under fana Skjema.

Skal du til Lærdal med båt?  Då finn du gjesteplassar på F-brygga. Du kan og, mot ei lita avgift, nytte sanitæranlegg og vaskerom hjå Lærdal Ferie-og fritidspark, som ligg like ved. 

 

Velkommen til Lærdal og hamna vår!

KONTAKTINFORMASJON

 

Hamnesjef: Johannes Stundal
Tlf nr: 905 44 291,
Epost: johannes.stundal@lardalsnett.no
Kontaktperson for fylling av drivstoff (diesel), spørsmål om hamna, bryggeplassar, ettersyn, og anna i tilknytning av hamna.
------------------------------------------
Sekretær: Eystein Gaare
Tlf nr: 913 40 892
Epost: eystega@online.no

Svarer på spørsmål om medlemskap, kontingent og avgifter m.m.
------------------------------------------
Leiar: Odd Mikalsen
Tlf nr: 918 27 593
Epost: omikalsen@hotmail.com
Kontaktperson for den administrative drifta av laget. Redaktør for heimesida.

------------------------------------------

Overskrift 1

Overskrift 1