Årsmøte torsdag 4.juni kl. 18.30 i Frilund Ungdomshus

Smittvernreglane som no gjeld i høve til korona (avstand, håndvask m.m.) , gjer det mogleg å gjennomføre årsmøtet på ein trygg måte. Styret kallar derfor inn til årsmøte torsdag 4.juni kl. 18.30 i Frilund ungdomshus på Lærdalsøyri, adresse Øyramarki 7.

Sakspapira som vart sendt ut til den opprinnelege datoen for årsmøtet, gjeld framleis utan endring.

Vel møtt !

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kabellegging i innseglinga

Kommunen skal legge ein kabel over innseglinga til småbåthamna. Dette medfører gravearbeid som må utførast på fjøre sjø. Innseglinga vert derfor stengt i periodar frå veke 41 og utover. Det er uviss

Haustdugnad laurdag 3.oktober kl. 10 til 14

Det er mange gjeremål som må fullførast i båthamna før hausten blir til vinter. For haustdugnaden har me sett opp desse punkta: - Kontrollere og evt gjere nødvendige reparasjonar på utriggarane - Jus