Årsmøte torsdag 4.juni kl. 18.30 i Frilund Ungdomshus

Smittvernreglane som no gjeld i høve til korona (avstand, håndvask m.m.) , gjer det mogleg å gjennomføre årsmøtet på ein trygg måte. Styret kallar derfor inn til årsmøte torsdag 4.juni kl. 18.30 i Frilund ungdomshus på Lærdalsøyri, adresse Øyramarki 7.

Sakspapira som vart sendt ut til den opprinnelege datoen for årsmøtet, gjeld framleis utan endring.

Vel møtt !

10 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 går av stabelen onsdag 17.mars kl. 19.00 i Storstova på Lærdalsøyri skule. Atterhald om at gjeldande smittevernreglar tillet gjennomføring av møtet på ein trygg måte. Alle medlemmene få

Kabellegging i innseglinga

Kommunen skal legge ein kabel over innseglinga til småbåthamna. Dette medfører gravearbeid som må utførast på fjøre sjø. Innseglinga vert derfor stengt i periodar frå veke 41 og utover. Det er uviss