Årsmøtet 2019 - protokollen

Du finn protokollen frå årsmøtet 2019 under fana "Møte".

12 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kabellegging i innseglinga

Kommunen skal legge ein kabel over innseglinga til småbåthamna. Dette medfører gravearbeid som må utførast på fjøre sjø. Innseglinga vert derfor stengt i periodar frå veke 41 og utover. Det er uviss