Forstudien for utvikling av strandsona på Lærdalsøyri er klar

Oppdatert: 27. jan. 2019

I januar fekk båteigarlaget tilsagn om tllskot frå Lærdal Næringsutvikling/Omstillingsstyret og Lærdal ferie -og fritidspark til delfinansiering av ei moglegheitsstudie for utvikling av strandsona frå Lærdal hotell til badeplassen på Lærdalsøyri.   Båteigarlaget hyra inn konsulentselskapet Asplan Viak a.s. til å hjelpe til med å utarbeide studien .  Leiar i båteigarlaget presenterte 2.mai eit førebels utkast for kommunestyret.  I midten av juni var endeleg heile studien ferdig, og den vart då oversendt til kommunen som båteigarlaget sitt innspel til den pågåande revideringa av arealdelen til kommuneplanen.


Her kan du lese heile studien:  Moglegheitsstudie strandsona på Lærdalsøyri

43 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vårdugnad laurdag 5.juni kl 10.00

Det er mangt og mykje som står på dagsorden på denne dugnaden. Her er arbeidslista for dagen: Flytte og justere på utriggarar Utbetre flyteelement på utriggarar Kontroll og vedlikehald av m.a. tredek

Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 går av stabelen onsdag 17.mars kl. 19.00 i Storstova på Lærdalsøyri skule. Atterhald om at gjeldande smittevernreglar tillet gjennomføring av møtet på ein trygg måte. Alle medlemmene få