Haustdugnad i gråver

Dugnaden 14.september gjekk stort sett etter den oppsette planen. Det møtte i alt 23 medlemmer med arbeidslyst og godt humør. Kaffipause med ny vri vart nok dagens høgdepunkt, sidan Lise og Gunhild denne gongen diska opp med smørbrød i tillegg til kaffi og vafler.


Me fekk merka båtplassane på B-brygga og mala ferdig første strøk på klubbhuset, men reinsking av søppel på sjøbotnen og utbetring av opptrekksrampen måtte utsettast pga høg vannstand. Det vart og rydda og vaska i klubbhuset, og uteområdet var på førehand rydda for søppel. Alt i alt ein bra dugnad, men bortfall av gjeremål på grunn av høg vannstand gjorde sitt til at det vart noko lediggang for enkelte.

21 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kabellegging i innseglinga

Kommunen skal legge ein kabel over innseglinga til småbåthamna. Dette medfører gravearbeid som må utførast på fjøre sjø. Innseglinga vert derfor stengt i periodar frå veke 41 og utover. Det er uviss