Lagskveld torsdag 25.november i klubbhuset

Styret inviterer til lagskveld i klubbhuset torsdag 25.november kl. 18.30.

Dette er meint å vere eit sosialt treff som gir høve til båtprat over ein kaffikopp med "nogot attåt". I tillegg vert det temaøkt om "Trygg på sjøen" v/RS Leikanger, og aktuell informasjon frå styret.

Hovudattraksjon for kvelden er sjølvsagt besøk av RS Uni Sognefjord, som kjem på kveldsvisitt frå Leikanger. Det vert omvising på skøyta.


Corona - atterhald

I skrivande stund er smittesituasjonen i Lærdal uavklart, og me må derfor be dei som vil vere med på lagskvelden om å melde seg på til sekretær Eystein Gaare innan tysdag 23.november. Me viser og til heimesida til Lærdal kommune, der det jamleg vert informert om corona-stoda og gjeldande tiltak. Dersom smittesituasjonen forverrer seg vesentleg, vil lagskvelden måtte utsettast.

3 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vårdugnad laurdag 5.juni kl 10.00

Det er mangt og mykje som står på dagsorden på denne dugnaden. Her er arbeidslista for dagen: Flytte og justere på utriggarar Utbetre flyteelement på utriggarar Kontroll og vedlikehald av m.a. tredek

Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 går av stabelen onsdag 17.mars kl. 19.00 i Storstova på Lærdalsøyri skule. Atterhald om at gjeldande smittevernreglar tillet gjennomføring av møtet på ein trygg måte. Alle medlemmene få