Nytt om mudringa og Lærdal fjordfrontDet har vorte tek opp og kjørt til Haabakken ca 5 000 m3 mudringsmasse fram til no. Det skal takast opp ca 1000 m3 til før arbeidet vert fullført ut på nyåret ein gong. Kommunen skal då også gjere ein del arbeid med leidingane som kryssar "svingen" i innseglinga, slik at det også der vert god seglingsdjupne.


Ei ny fase i arbeidet med Lærdal fjordfront vart påbegynt 12.desember. Då vedtok kommunestyret oppstart av arbeidet med ny reguleringsplan for Grandane med Lærdal fjordfront. Kommunestyet vedtok og å sette av 1 mill i budsjettet for 2020 til dette formålet. Kommunestyret er prosjekteigar for denne fasen, men båteigarlaget er representert i prosjektgruppa. Planprogrammet er lagt ut til offentleg ettersyn og høyring. Framdriftsplanen som ligg i planprogrammet, tilseier at det meste av 2020 vil gå med før endeleg reguleringsplan kan vedtakast av kommunestyret.

34 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vårdugnad laurdag 5.juni kl 10.00

Det er mangt og mykje som står på dagsorden på denne dugnaden. Her er arbeidslista for dagen: Flytte og justere på utriggarar Utbetre flyteelement på utriggarar Kontroll og vedlikehald av m.a. tredek

Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 går av stabelen onsdag 17.mars kl. 19.00 i Storstova på Lærdalsøyri skule. Atterhald om at gjeldande smittevernreglar tillet gjennomføring av møtet på ein trygg måte. Alle medlemmene få