Årsmøte 2019

Oppdatert: 21. feb. 2019

Årsmøtet 2019 vert halde i klubbhuset 13.mars kl. 19.00. Alle medlemmene skal no ha fått e-post eller brev med innkalling. Du finn årsmøtedokumenta under fana "Møte".

12 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kabellegging i innseglinga

Kommunen skal legge ein kabel over innseglinga til småbåthamna. Dette medfører gravearbeid som må utførast på fjøre sjø. Innseglinga vert derfor stengt i periodar frå veke 41 og utover. Det er uviss

Haustdugnad laurdag 3.oktober kl. 10 til 14

Det er mange gjeremål som må fullførast i båthamna før hausten blir til vinter. For haustdugnaden har me sett opp desse punkta: - Kontrollere og evt gjere nødvendige reparasjonar på utriggarane - Jus