Meir nytt om mudringa 5.april

Det vert no lagt opp masse på utsida av F-brygga. Massen skal vere køyreveg for gravemaskin og hjullastar. F-brygga vert dermed stengd. Har du båt på F-brygga, og har planar om å bruke den med det første, må du snarast flytte den til ei anna brygge, evt den kommunale flytebrygga i Habben.

10 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kabellegging i innseglinga

Kommunen skal legge ein kabel over innseglinga til småbåthamna. Dette medfører gravearbeid som må utførast på fjøre sjø. Innseglinga vert derfor stengt i periodar frå veke 41 og utover. Det er uviss