Mudringa er i gang

Oppdatert: 2. april 2019


I dag, 30.mars, starta Rune mudring i innseglinga. Det er uvisst kor lang tid arbeidet vil ta, sidan han berre kan jobbe når det er lågt tidevatn. Men ein del veker vil nok gå med.

Det vert lagt opp masse både langs strandlina og tvers over innseglinga. Seglingsdjupna vert dermed redusert i den tida mudringa pågår. Skal du ut eller inn av hamna med båt, må du ta omsyn til redusert seglingsdjupne, og vise ekstra varsemd i mudringsområdet. Men når arbeidet er ferdig, kan du vere langt sikrare på at båten din kan passere på fjøre sjø utan å subbe nedi sjølv på dei grunnaste områda.

21 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Vårdugnad laurdag 5.juni kl 10.00

Det er mangt og mykje som står på dagsorden på denne dugnaden. Her er arbeidslista for dagen: Flytte og justere på utriggarar Utbetre flyteelement på utriggarar Kontroll og vedlikehald av m.a. tredek

Årsmøte 2021

Årsmøtet 2021 går av stabelen onsdag 17.mars kl. 19.00 i Storstova på Lærdalsøyri skule. Atterhald om at gjeldande smittevernreglar tillet gjennomføring av møtet på ein trygg måte. Alle medlemmene få