Nytt om mudringa 2.april

Mudringa foregår no mest i svingen i innseglinga. Dei grunnaste områda er nord for midtlinja , og me rår til at båtar held seg på sørsida av linja (på hotellsida).

Seinare vert det lagt opp sandhaugar som markerer ytterkantane i seglingsrenna.

8 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kabellegging i innseglinga

Kommunen skal legge ein kabel over innseglinga til småbåthamna. Dette medfører gravearbeid som må utførast på fjøre sjø. Innseglinga vert derfor stengt i periodar frå veke 41 og utover. Det er uviss