Nytt om mudringa pr 12.april

Innseglinga vert no stengd for større båtar frå og med 12.april til og med onsdag 17.april om ettermiddagen. Småbåtar kan framleis, med stor aktsemd, segle ut/inn langs nordsida , dvs langs landet mot campingplassen.

11 visninger

Siste innlegg

Se alle

Kabellegging i innseglinga

Kommunen skal legge ein kabel over innseglinga til småbåthamna. Dette medfører gravearbeid som må utførast på fjøre sjø. Innseglinga vert derfor stengt i periodar frå veke 41 og utover. Det er uviss