top of page
Havna nov 2022.jpg

Lærdal båteigarlag arbeider for å fremje interessa for bruk av fritidsbåt, og me ser på hamna vår som ein viktig ressurs i kommunen.  Me har som mål å ta vare på dei verdiane laget disponerer, og vedlikehalde og vidareutvikle hamneanlegget på ein framtidsretta måte.   

 

Skal du melde deg inn i laget? 

Du finn innmeldingskjema under fana Skjema.

Skal du til Lærdal med båt? 

På F-brygga ytterst i hamna er plassane 2, 3 og 4 reservert for gjestebåtar. Ta kontakt med hamnesjefen om desse er opptatt.

Hamneavgifta er 210 kr pr døgn for 1-6 døgn, og 160 kr pr døgn for 7 døgn eller meir. Treng du landstraum kostar det 100 kr pr døgn ekstra. 

Du kan betale kontant (sjå oppslag på klubbhuset) eller med Vipps nr 526866..

Diesel kan kjøpes kontant eller via Vipps - se oppslag på klubbhuset

Du kan og, mot ei lita avgift, nytte sanitæranlegg og vaskerom hjå Lærdal Ferie-og fritidspark, som ligg like ved. 

 

Velkommen til Lærdal og hamna vår!

KONTAKTINFORMASJON

 

Hamnesjef: Rune Einemo
Tlf nr: 959 29 194,
Epost: rune@einemo.no
Kontaktperson for fylling av drivstoff (diesel), spørsmål om hamna, bryggeplassar, ettersyn, og anna i tilknytning av hamna.
------------------------------------------
Sekretær: Eystein Gaare
Tlf nr: 913 40 892
Epost: eystega@online.no

Svarer på spørsmål om medlemskap, kontingent og avgifter m.m.
------------------------------------------
Leiar: Mark Brooks
Tlf nr: 958 97 163
Epost: mark@brooks.no
Kontaktperson for den administrative drifta av laget. 

------------------------------------------

Kontaktpersonar for fylling av diesel

Rune Einemo                                tlf 959 29 194

Eystein Gaare                               tlf 913 40 892

Per Steinar Kvamme                     tlf 909 46 160 

Jon Sander Sjøthun Nedberge   tlf 958 79 603

1
2
bottom of page